Kiropraktor Stavanger sentrum 

Førstegangskonsultasjon består av en grundig anamnese og undersøkelse. Ut i fra hva du kommer inn med, tilrettelegger vi behandligen deretter. 
Behandling består som regel av manuelle teknikker som "knekking" og mobilisering, bløtvevsbehandling og/eller nåler, samt informsjon og redskaper du kan bruke selv: øvelser, strekk, bevegelse, varme/kuldeterapi osv.
Akutte problemer responderer ofte fort på behandling, mens lengrevarig smerte kan trenge mer tid. Det er individuelt - men det viktigste er å ta tak i det, og få svar på de spørsmålene du måtte ha! 

Priser:
Førstegangskonsultasjon - 740,-
Behandling - 490,-

Personvernforordningen (GDPR)

EUs personvernforordning (GDPR) er blitt norsk lov, og pålegger et delt ansvarsforhold mellom databehandler og behandlingsansvarlig.

Jeg er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en sikker måte og tar personvern på alvor. Jeg bruker journalsystemet Physica, som lagrer og sikrer at dine opplysninger blir godt ivaretatt. Booker du online hos meg, blir du sendt videre til journalsystemet, som da lagrer informasjonen på en sikker og ordentlig måte. 

Jeg gir ikke informasjonen videre til andre med mindre du har gitt samtykke til det (ved videre henvisning, utredning eller kontakt med egen lege) og det skal være lovlig grunnlag for utlevering. Informasjonen blir ikke lagret lengre enn det som er nødvendig og pålagt. 

Det er din journal - og dine rettigheter. Ditt samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake, du kan anmode meg om innsyn i journal og korrigering av informasjon. Du har rett til å be meg om å slette opplysninger så lenge jeg ikke er forpliktet til å oppbevare opplysningene. 

Du kan lese mer om personvern via Datatilsynet og Direktoratet for e-helse: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/
https://ehelse.no/Personvern-og-informasjonssikkerhet